Xuất cấp vật tư từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng chống dịch

25/08/2021, 08:28

Xuất cấp vật tư từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng chống dịch - Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai bốc xếp nhà bạt từ kho dự trữ quốc gia lên phương tiện vận chuyển của đơn vị nhận hàng. Ảnh: VGP

Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Cụ thể: Nhà bạt cứu sinh 100 bộ, gồm 30 bộ loại 24,5m2; 70 bộ loại 16,5m2; 10 bộ máy phát điện loại 30KVA.

Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) tiếp nhận phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Quốc phòng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

PV