Xây dựng Tạp chí Cộng sản trở thành lá cờ đầu về lý luận chính trị của Đảng

25/11/2022, 13:29

Chiều 24/11, tại trụ sở Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản_Ảnh: PV.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và các ban, bộ, ngành liên quan.

Khẳng định vai trò to lớn của báo chí nói chung, trong đó có hệ thống báo Đảng nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, trong suốt 92 năm qua, đã không ngừng phát triển, thực hiện xuất sắc 4 chức năng rất cơ bản của báo Đảng. Đó là định hướng tư tưởng, dư luận; phản ánh cuộc sống chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, Đảng viên và nhân dân; phản biện, đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; chống các âm mưu chống phá, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Thời gian qua, Tạp chí Cộng sản đã có những nỗ lực đổi mới, đa dạng các ấn phẩm, nâng cao chất lượng Tạp chí Cộng sản- Chuyên đề, cung cấp luận cứ trực tiếp cho Hội nghị Trung ương gắn với chủ đề cần bàn, cung cấp cho cán bộ cấp chiến lược, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trở lên. Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cần có những bài viết nghiên cứu mang tính lý luận về các vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Tạp chí Cộng sản đã chú trọng xây dựng và bước đầu hình thành được lớp cán bộ nghiên cứu trẻ kế cận có năng lực chuyên môn sâu, tư tưởng chính trị vững vàng và thể hiện được trình độ nghiên cứu của mình qua các công trình, bài viết nghiên cứu chuyên đề có chất lượng, Trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì tốt công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tính kiên định lập trường, tư tưởng chính trị, không dao động trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu_Ảnh: PV.

Ghi nhận những kiến nghị của Tạp chí Cộng sản, trong đó có xây dựng Chiến lược phát triển Tạp chí đến 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, nhiều kiến nghị của Tạp chí cũng là những vấn đề đặt ra với hệ thống báo Đảng nói chung, được đề cập trong hai Hội nghị về báo Đảng vừa diễn ra.  Hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT-TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng"

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản bám sát phát biểu kết luận của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng để xây dựng chiến lược phát triển Tạp chí phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống báo Đảng, tránh tư duy nhiệm kỳ. Theo đó, Tạp chí phải luôn nêu cao tính trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật, có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, mang tính xây dựng; không vì là cơ quan chủ quản, cơ quan cấp trên mà tô hồng quá mức, không dám phản ánh, đấu tranh với những vi phạm khuyết điểm, những hạn chế, yếu kém trong công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; xử lý hài hòa giữa thực hiện thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với đáp ứng nhu cầu của độc giả, khán giả; đặc biệt phải góp phần tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân trước các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các đại biểu dự buổi làm việc_Ảnh: PV.

Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, có sự liên kết dữ liệu thông tin với hệ thống các cơ quan Đảng; nâng cao chất lượng ấn phẩm Tạp chí Cộng sản điện tử; nghiên cứu xây dựng các nội dung thông tin đấu tranh phản bác kịp thời đối với các thông tin xấu độc, phản động trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Tạp chí cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin đối ngoại, trong đó khẩn trương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai và sớm hoàn thành dự án xây dựng ấn phẩm Tạp chí Alunamay điện tử - Cơ quan Lý luận và thực tiễn của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trà Vũ