Chi hội nhà báo Tạp chí Người Làm Báo:

Đại hội Chi hội nhà báo nhiệm kỳ 2022-2025

29/09/2022, 10:52

Đại hội Chi hội nhà báo nhiệm kỳ 2022-2025 - Ngày 29/9, Chi hội nhà báo Tạp chí Người Làm Báo thuộc Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội bỏ phiếu bầu ban thư ký mới.

Theo dự thảo báo cáo được nêu tại Đại hội, hiện nay, tổng số hội viên chi hội Tạp chí Người làm báo có: 14 người là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Thời gian qua, Chi hội vẫn luôn phát huy vai trò là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam trên mọi lĩnh vực, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao nhận thức của mỗi hội viên trong hoạt động công tác chuyên môn, thực hiện tốt 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội. Các hội viên luôn ý thức cao trong việc chấp hành Quy định, nội quy hoạt động của cơ quan.

Hoạt động của Tạp chí Người Làm Báo nói chung và Chi hội nhà báo Tạp chí Người Làm Báo nói riêng không tách rời hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội viên Chi hội luôn tích cực tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác báo chí; nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, liên quan đến báo chí và công tác Hội; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, sự lãnh đạo của chi ủy, đơn vị chủ quản, triển khai nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của Tạp chí.

Ra mắt Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Người Làm Báo mới nhiệm kỳ 2022- 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban thư ký chi hội và giới thiệu 01 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ tới 2022-2025.

Theo kết quả tại đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn được bầu làm Thư ký Chi hội, đồng chí Nguyễn Thế Hùng được bầu Phó Thư ký Chi hội, đồng chí Nguyễn Thị Hợi được bầu làm ủy viên. Cũng tại đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn được đại hội cử tham gia Ban Chấp hành Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại diện Chi hội nhà báo các đơn vị chuyên môn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại diện Chi hội nhà báo Báo Nhà báo và Công luận tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại diện Chi hội nhà báo Văn phòng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nam Nguyễn