Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh

22/04/2020, 23:29

Xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh - Quốc hội đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên làm việc đầu tiên chiều 22/5.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đọc Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng trình bày trong phiên làm việc chiều 22/5. Ảnh: quochoi.vn

Theo nội dung Tờ trình, sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”, đến nay việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Hiệu quả kinh doanh chưa cao do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, áp lực xử lý nợ xấu lớn.

Bên cạnh đó, việc xử lý tổ chức tín dụng yếu kém gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro lớn cho hệ thống tổ chức tín dụng và nền kinh tế.

Cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng trong giai đoạn 2016 - 2020, thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định, việc xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng nhằm xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh về tài chính, quản trị theo thông lệ quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và là kênh huy động vốn hiệu quả cho phát triển kinh tế nói chung.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng với Hiến pháp và các luật có liên quan nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Theo tờ trình, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng gồm 5 Điều, trong đó: Điều 1 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Điều 2 về bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 3 về quy định chuyển tiếp; Điều 4 về điều khoản thi hành; Điều 5 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

TH