Xã Phú Tiến nỗ lực phấn đấu về đích Nông thôn mới

04/04/2022, 11:19

Xã Phú Tiến nỗ lực phấn đấu về đích Nông thôn mới - Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Phú Tiến (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã đạt 12/19 tiêu chí, phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Ông Ngô Tuấn Sơn – Chủ tịch UBND xã Phú Tiến

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương trình Nông thôn mới (NTM), xã Phú Tiến đã ban hành Quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển các thôn để thực hiện chương trình; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã thường xuyên rà soát các nội dung trong đề án quy hoạch và đề án xây dựng NTM và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của địa phương dựa trên nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Tiếp tục duy trì phát triển đời sống vật chất tinh thần của người dân khu dân cư nông thôn ngày càng được nâng cao; Kết cấu hạ tầng- kinh tế xã hội từng bước phát triển và hiện đại; Cơ cấu kinh tế và tổ chức sản cuất phù hợp gắn bó chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ; gắn phát triển nông thôn mới với đô thị theo quy hoạch.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Tuấn Sơn – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã Phú Tiến đến nay đã thực hiện được 12/19 tiêu chí xây dựng NTM, trong năm 2022 phấn đầu hoàn thành 7 tiêu chí còn lại. Trong đó, xã tập trung hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, mục tiêu đề ra là giảm 5,5% hộ nghèo, 0,3% hộ cận nghèo. Về các giải pháp chỉ đạo tăng cường phát triển kinh tế, sản xuất lâm nghiệp, chăn nuôi, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ bằng nhiều nguồn vốn nhất là nguồn vốn theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân”.

Đối với 12 tiêu chí đã đạt được, ông Ngô Tuấn Sơn cho biết thêm: “Xã sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của từng tiêu chí. Trong đó tiếp tục quan tâm đầu tư làm mới 03 tuyến đường giao thông nông thôn tại các xóm Hợp Tiến, Lương Tiến, Quyết Tiến và các tuyến đường liên xã năm 2022, đầu tư sửa chữa phòng học và các phòng chức năng của trường THCS Phú Tiến, làm mới sân, nhà để xe và cổng trụ sở UBND xã, tăng tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo trên địa bàn xã…”

Những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà vững chãi, những gương mặt tươi vui, phấn khởi hay những đồi chè xanh mướt... - tất cả sẽ điểm tô sắc màu cho bức tranh NTM xã Phú Tiến. Đó là mục tiêu mà nhân dân và cán bộ trong xã đề ra để phấn đấu cuối năm 2022 về đích NTM, hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Việt Bắc