Xã Ngọc Liệp xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng hạ tầng đường giao thông nông thôn

22/04/2020, 23:29

Xã Ngọc Liệp xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng hạ tầng đường giao thông nông thôn - Xây dựng đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã và đang mang lại những kết quả tích cực, số lượng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) ngày càng tăng, góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tích cực vào cuộc

Giao thông nông thôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, được ưu tiên dành nhiều nguồn lực để đầu tư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên toàn xã đã huy động được sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc hiến đất, di chuyển công trình, đóng góp tiền mặt, vật liệu xây dựng, ngày công…Thực hiện xây dựng các tuyến đưỡng ngõ xóm theo quyết định số 16/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, tại Thôn Đồng Bụt đã thi công xong 29/33 tuyến với 2,5 km, đôn đốc thi công xong tuyến đưỡng liên thôn Ngọc bài – Ngọc Phúc. Nghiệm thu đưa vào sử dụng 7 tuyến đường giao thông tại thôn Liệp mai xã Ngọc liệp do 2 công ty liên danh Hòa Thịnh và Minh Thái Bình thực hiện khởi công ngày 03/3/2018 với tổng mức đầu tư 3,013 tỷ đồng, thời gian thi công 180 ngày bằng nguồn vốn của huyện năm 2019.

Tuyến đường giao thông nông thôn mới khang trang

Tiếp tục huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tham gia, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM. Tập trung các nguồn lực để thực hiện ưu tiên các dự án chuyển tiếp nhằm hoàn thiện các tiêu chí chuẩn nông thôn mới điều chỉnh giai đoạn 2017-2020, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn, đảm bảo thuận lợi cho lưu thông, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Về công tác xây dựng chính quyền, xác định chủ đề năm 2019 “ Tăng cường  hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, công tác quản lý đất đai và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới” Tiếp tục duy trì thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính của công dân đảm báo nhanh gọn, thuận tiện cho tổ chức công dân khi đến giao dịch, lấy sự hài lòng của nhân dân, hiệu quả công việc để làm thước đo, làm căn cứ đánh giá phân loại chất lượng cán bộ công chức khi thực thi công vụ. Trong 5 tháng đầu năm 2019 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết 494 thủ tục hành chính, chứng thực bảo sao từ bản chính 456 thủ tục. Tiếp nhận 3 đơn thư công dân phản ánh kiến nghị đề xuất. Đã giải quyết theo thẩm quyền 2 đơn, 1 đơn đang trong thời gian giải quyết.

Nỗ lực vượt khó

Một điều dễ nhận thấy, trong quá trình xây dựng đường giao thông nông thôn, việc lựa chọn các tuyến đặc biệt là ở cấp xã về chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng cơ bản còn hạn chế, công tác cập nhật số liệu tài chính thực hiện còn chậm, chưa thống nhất, việc quyết toán và tổng hợp báo cáo tính bổ sung nguồn vốn cho các công trình đã hoàn thành còn chưa hiệu quả, kịp thời dẫn đến tình trạng nợ đọng trong quá trình triển khai, gây ảnh hưởng trong quá trình huy động các nguồn lực triển khai các dự án khác.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung và đường giao thông nông thôn nói riêng là chương trình toàn diện, lâu dài. Được các cấp ủy chính quyền quan tâm, triển khai chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình; phát huy vai trò làm chủ bằng sự tham gia, bàn bạc, hiến đất, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả tích cực. Bởi vậy, trong 5 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn xã Ngọc Liệp có 2 công trình do BQLDA huyện làm chủ đầu tư đã đi vào hoàn thiện: gồm Công trình Nhà đa năng trường THCS và công trình tu bổ tôn tạo di tích Đình Ngọc Bài; Có 5 công trình do UBND xã làm chủ đầu tư: 3 công trình đã xong; 1 công trình đạt 96% khối lượng; Công trình xây dựng đường giao thông ngõ xóm thôn Đồng Bụt thực hiện theo QĐ số 16/QĐ-UBND của UBND Thành phố đã xong 27/29 tuyến với 2,35km đạt 85% khối lượng.

Về Ngọc Liệp hôm nay, đi trên những con đường làng khang trang, hai bên hàng hoa xanh mướt, sạch sẽ, những ngôi nhà mới được dựng lên, xe máy, ôtô lăn bánh trên đường làng đã thấy được sự đổi thay ở vùng nông thôn mới. Để có được kết quả đó là cả sự đồng lòng của cả bộ máy chính quyền từ xã đến thôn đã đi vào nề nếp, kỷ cương được chấn chỉnh, tác phong lề lối làm việc được thực hiện nghiêm túc, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bước đầu đạt được rất quan trọng làm tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Lê Hà