Vietcombank tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT

31/01/2023, 09:05

Vietcombank tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Sáng 30/1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung thành viên HĐQT.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu cao. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành đã được Đại hội bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023

Được biết, ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1974, là cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Đại học Ngoại thương và cử nhân Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Ông Nguyễn Thanh Tùng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Vietcombank như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bán buôn, Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Trụ sở chính, Giám đốc chi nhánh Tây Hồ...

Đáng chú ý, cùng với bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT, đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 với kết quả nhất trí cao. Theo tờ trình về kế hoạch tăng vốn, Vietcombank dự kiến sẽ phát hành tối đa gần 2,77 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ thêm 27.685 tỷ đồng.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trình bày trước Đại hội về Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018

Theo đó, nếu kế hoạch trên thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 58,4%, từ hơn 47.325 tỷ đồng lên hơn 75.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Thời gian phát hành cũng được ngân hàng điều chỉnh dự kiến trong năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi có được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Vietcombank, vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ; xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới; đầu tư cho quá trình chuyển đổi số; mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém; linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại phương án và quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ...

Lan Chi