COP26: Việt Nam tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Kỳ II: Thành viên tích cực của COP26

11/06/2022, 08:35

Kỳ II: Thành viên tích cực của COP26 - Những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 diễn ra ở Glasgow, Vương quốc Anh đã nhận được những đánh giá tích cực của dư luận quốc tế.

Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình chìm trong biển nước năm 2021. Ảnh: TL

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất đối với toàn cầu trong giai đoạn hiện nay, là mối đe dọa trực tiếp tới sự sống của loài người trên trái đất này. Nhiều hiệp ước quốc tế về chống biến đổi khí hậu đã được ký kết. Tuy nhiên, quyết tâm chính trị toàn cầu để ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn vừa qua “chưa đủ”. Thế giới sẽ phải đối mặt với “thảm họa khí hậu" nếu quyết tâm chống biến đổi khí hậu vẫn chỉ là trên những trang giấy.

Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu. Từ lâu nay, quan điểm của Việt Nam coi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là ưu tiên cao nhất trong các quyết sách phát triển quốc gia, đồng thời tích cực hợp tác với các nước để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc về biến đổi khí hậu và những hậu quả của biến đổi khí hậu. Những công tác liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu luôn là một nội dung quan trọng trong chiến lược, chính sách phát triển đất nước.

Tại Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 2/2011, Đảng ta xác định ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu là vấn đề cấp bách liên quan đến vận mệnh loài người, xác định phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đưa những nội dung bảo vệ tài nguyên, môi trường vào chiến lược, quy hoạch, tổng thể phát triển ngành, lĩnh vực, vùng và các dự án đầu tư; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường cũng như tích cực tham gia, phối hợp cùng cộng đồng quốc tế hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Tại Đại hội XII vào năm 2016, với vấn đề Biến đổi khí hậu, Đảng đã đưa ra những yêu cầu cụ thể: Chủ động xây dựng, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư thích đáng và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế cho các công trình trọng điểm quốc gia, các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Đại hội XIII năm 2021, Đảng khẳng định một lần nữa: Thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất lớn đối với nước ta trong thời gian tới, biến đổi khí hậu đã thực sự trở thành thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Đảng ta xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với các yêu cầu: Tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách và cơ chế giám sát biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, một trong những định hướng phát triển đất nước quan trọng giai đoạn 2021-2030 được Đại hội XIII của Đảng đề ra là phát triển Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn: Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, thân thiện với môi trường.

Xuyên suốt qua các thời kỳ quan điểm của Đảng ta luôn coi ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên cao nhất trong quyết sách phát triển quốc gia.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (bên phải) và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị COP26. Ảnh: TTXVN

Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam 

Trong hội nghị COP26 tổ chức tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tái khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta: Ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và mọi người dân; mọi hành động phải dựa vào tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và động lực phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kêu gọi tất cả các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ hơn nữa về giảm phát thải khí nhà kính trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có khác biệt, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh và năng lực của từng quốc gia.

Ngay sau Hội nghị COP26, với tinh thần hợp tác hành động, Chính phủ Việt Nam đã chủ động và tích cực triển khai các kết quả và cam kết, trong đó có việc thành lập ngay Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu tại Quyết định 2157/QĐ-TTg vào ngày 21/12/2021 để đề xuất các cơ chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi và tận dụng các cơ hội huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển hạ tầng biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng tái tạo.

Cùng với đó, những thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam tự tin, cởi mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và đóng góp tích cực, có trách nhiệm với các vấn đề khu vực và toàn cầu được Chính phủ truyền tải liên tục với quyết tâm cao, tạo động lực mạnh mẽ cho các Bộ, ban ngành, người dân hiểu rõ trong việc thực hiện chống Biến đổi khí hậu và cam kết tại COP26.

Có thể thấy, từ những tuyên bố hay hành động cụ thể, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đều cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 như điều Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”./.

Đỗ Hồng Anh

---

Xem thêm: Loạt 4 kỳ: COP26: Việt Nam tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Kỳ I: Những cam kết có trách nhiệm

Kỳ II: Thành viên tích cực của COP26

Kỳ III: Từ cam kết mạnh mẽ đến hành động thiết thực

Kỳ IV: Báo chí truyền thông với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu