Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ song phương trong tình hình mới

22/04/2020, 23:29

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực đang diễn biến nhanh chóng và khó lường, nhất là dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế như hiện nay, hai bên cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, giúp đỡ chia sẻ, thúc đẩy quan hệ song

Ngày 21/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp ngài Pắc Nô Oăn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam.

 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp ngài Pắc Nô Oăn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam 

Đại sứ Pắc Nô Oăn cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng về việc thời gian qua, quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam tiếp tục được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao những thành quả mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, đưa đất nước phát triển và thịnh vượng.

Ngài Pắc Nô Oăn khẳng định trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng Hàn Quốc không ngừng phát triển.

Tại cuộc tiếp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của ngài Đại sứ Pắc Nô Oăn tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng  Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại Hàn Quốc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được thời gian qua, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực đang diễn biến nhanh chóng và khó lường, nhất là dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế như hiện nay, hai bên cần tiếp tục phối hợp hiệu quả với nhau trong việc hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị, kiểm soát dịch bệnh để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển trong tình hình mới; cùng có biện pháp hiệu quả làm sâu sắc hơn hợp tác trên các kênh như kênh Đảng, kênh giao lưu Nhân dân tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới; đề nghị Hàn Quốc tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, an ninh, thượng tôn pháp luật trong quan hệ quốc tế.

Theo dangcongsan.vn