Quốc hội khóa XV

Thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự

10:25 - 09/11/2022

Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, sáng 9/11, các đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu. Trong phiên làm việc chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ...

12next pagelast page