Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7

20/02/2017, 10:26

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7 - Phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc sáng nay (20/2) tại Tòa nhà Quốc hội dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Trong phiên họp này, UBTVQH sẽ tiếp tục cho ý kiến về 2 dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14 và dự án Luật Thủy lợi.

Các đại biểu cũng cho ý kiến xung quanh dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số nội dung làm cơ sở cho Chính phủ triển khai thực hiện, gồm có danh mục các dự án và mức phẩn bổ vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trình trung hạn 2016 - 2020; cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách, tài chính-ngân sách đặc thù đối với đối với Thành phố Hồ Chí Minh; cho ý kiến về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các xã vùng đồng bằng sông Cửu Long;...

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 7, Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội những nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

Đồn thời đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chuẩn bị và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của Chính phủ.

Phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài trong 2 ngày (20-21/2)./.

TH