Tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

10/11/2022, 16:11

Tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình - Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách BHXH, BHYT. Trong 02 ngày 8/11/2022 và 10/11/2022, Vụ Công tác dân tộc Địa phương, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Trung tâm truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 tại 02 huyện Mường La và Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thuý Hà, Phó Vụ trưởng vụ Công tác dân tộc Địa phương, ủy ban Dân tộc; đồng chí Thào Xuân Nếnh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La; đại diện Trung tâm truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, đại diện lãnh đạo huyện Mường La, Thuận Châu: UBND huyện, phòng Dân tộc huyện và hơn 120 đại biểu, người có uy tín, trưởng bản trong huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Với mục đích đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; phát huy vai trò của cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, giúp nhận thức rõ BHXH, BHYT là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức và người lao động làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện tham gia làm tuyên truyền viên về BHXH, BHYT. Góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022- 2025./.

Gia Linh

Từ khóa: BHXH BHYT