Tuyên Quang: Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với người làm nhân viên thu BHXH, BHYT năm 2022

27/10/2022, 15:21

Tuyên Quang: Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với người làm nhân viên thu BHXH, BHYT năm 2022 - Đồng chí Hồ Thị Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhân viên thu BHXH, BHYT đã quán triệt: Để nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến mọi người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ; người làm nhân viên thu BHXH, BHYT dự lớp đào tạo cần nghiêm túc, tập trung tiếp thu các nội dung, tích cực trao đổi, thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tổ chức thực hiện tốt việc thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Báo cáo viên của BHXH tỉnh truyền đạt nội dung về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Ngày 26/9/2022, tại Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, BHXH tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với người làm nhân viên thu BHXH, BHYT năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Thị Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhân viên thu BHXH, BHYT và đồng chí Ngụy Thu Thủy, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh và 29 nhân viên thu BHXH, BHYT thuộc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Ngày 29/6/2022, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT. Lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với người làm nhân viên thu BHXH, BHYT năm 2022 thuộc bưu điện tỉnh nhằm mục đích bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho học viên tham dự lớp đào tạo. Đảm bảo nhân viên thu có đủ kiến thức hiểu biết chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Truyền đạt đầy đủ các quy định về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quy trình về thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia.

Đồng chí Hồ Thị Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhân viên thu BHXH, BHYT đã quán triệt: Để nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến mọi người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ; người làm nhân viên thu BHXH, BHYT dự lớp đào tạo cần nghiêm túc, tập trung tiếp thu các nội dung, tích cực trao đổi, thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tổ chức thực hiện tốt việc thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Lớp học diễn ra trong vòng 01 ngày, các học viên đã được lãnh lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh triển khai, truyền đạt và hệ thống các nội dung quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo quy định tại văn bản hợp nhất các Quyết định: Quyết định số 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 888/QĐ-BHXH, ngày 16/7/2018 và Quyết định số 505/QĐBHXH, ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH…

Hướng dẫn quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quản lý tài chính, các quy định của biểu mẫu; hướng dẫn nghiệp vụ về cấp, trả sổ BHXH, thẻ BHYT; triển khai những nội dung truyền thông về BHXH, BHYT và kỹ năng trong công tác tuyên truyền trực tiếp cho học viên đại lý để thực hiện khai thác phát triển đối tượng tham gia…

Các câu hỏi, ý kiến thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT của các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT đã được giải đáp cụ thể tại hội trường.

Hội đồng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhân viên thu BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức kiểm tra, sát hạch kiến thức về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; kết quả: 29/29 học viên đạt yêu cầu.

 Hải Đường

Từ khóa: BHYT BHXH