Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:

Hai chương trình đào tạo xuất sắc đạt tiêu chuẩn 5 sao của tổ chức UPM

26/09/2022, 18:16

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực UPM (University Performance Metrics - UPM) vừa công bố bảng xếp hạng gắn sao cho 33 chương trình đào tạo thuộc các trường đại học tại Việt Nam (30 trường), Brunei (02 trường) và Indonesia (01 trường). Trong đó, chương trình đào tạo ngành Cơ khí và Cơ điện tử của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xuất sắc đạt 5 sao.

Bảng xếp hạng gắn sao của UPM được đánh giá dựa trên 44 tiêu chí thuộc 7 nhóm tiêu chuẩn gồm: Liên kết chiến lược (8 tiêu chí); Đào tạo (11 tiêu chí); Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (7 tiêu chí); Hệ sinh thái đại học (5 tiêu chí); Quốc tế hóa (4 tiêu chí); Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí); Sự nổi trội (6 tiêu chí).

 Ngành Cơ khí của Đại học Công nghiệp Hà Nội xuất sắc đạt tiêu chuẩn 5 sao của tổ chức UPM_Ảnh: Ngọc Chiến.

Việc gắn sao cho thấy một bức tranh chân thực và tích cực về chất lượng, mang thông tin hữu ích, nhiều chiều đến các bên liên quan, từ các trường đại học đến sinh viên, nhà tuyển dụng và nhà quản lý. Các trường đại học khi tham gia gắn sao theo UPM sẽ có cơ hội để đối sánh về chất lượng. Từ đó, không chỉ khẳng định được giá trị của mình mà còn là một bước quan trọng để liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng.

Ngành Cơ điện tử của Đại học Công nghiệp Hà Nội xuất sắc đạt tiêu chuẩn 5 sao của tổ chức UPM_Ảnh: Ngọc Chiến.

Theo đó, chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử của HaUI được gắn 5 sao, xuất sắc đứng đầu của bảng xếp hạng với 797 điểm, trong đó 4 nhóm tiêu chuẩn Liên kết chiến lược; Đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; Sự nổi trội được gắn 5 sao; Hệ sinh thái đại học; Dịch vụ cộng đồng được 4 sao; Quốc tế hóa 2 sao.

Chương trình đào tạo ngành Cơ khí được gắn 5 sao, đứng thứ 9 của bảng xếp hạng với 760 điểm, trong đó Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Sự nổi trội được gắn 5 sao; Liên kết chiến lược, Đào tạo, Hệ sinh thái đại học, Dịch vụ cộng đồng được 4 sao; Quốc tế hóa 2 sao.

Ngành Cơ điện tử được gắn 5 sao, xuất sắc đứng đầu của bảng xếp hạng với 797 điểm_Ảnh: Ngọc Chiến.

Khoa Cơ khí vinh dự là đơn vị đầu tiên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có 02 chương trình đào tạo được đánh giá theo hệ thống xếp hạng này và đạt kết quả tuyệt đối 5 sao.

UPM là hệ thống đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục đại học do nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội sáng lập theo định hướng đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. UPM thực hiện xếp hạng chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học; Xếp hạng chỉ số quy mô công bố của các cơ sở giáo dục đại học; Xếp hạng chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học; Xếp hạng chỉ số trích dẫn trung bình của các cơ sở giáo dục đại học; Xếp hạng chỉ số nghiên cứu nội lực của các cơ sở giáo dục đại học và Xếp hạng gắn sao UPM. Sau 2 năm hoạt động, UPM đang có sự tham gia của gần 100 cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo từ 7 quốc gia: Việt Nam, Brunei, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thailand và Đài Loan.

Ngọc Chiến