Triển khai các đề tài khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý trong hội nhập và phát triển

22/04/2020, 23:29

Sáng 10/9, tại trụ sở tòa soạn Tạp chí Việt Nam Hội nhập đồng thời là trụ sở Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý (Vusta) đã diễn ra Hội nghị triển khai nội dung các đề tài khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý trong hội nhập và phát triển giai đo

Các số Chuyên đề khoa học của Tạp chí Việt Nam Hội nhập 

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của một cơ quan báo chí khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý gắn nghiên cứu với thực tiễn thực thi chính sách, pháp luật; Tạp chí Việt Nam Hội nhập trong những năm qua đã cố gắng truyền tải những thông tin, những bài viết nghiên cứu từ thực tiễn có giá trị để phần nào giúp cho việc hoạch định chính sách, việc ban hành các văn bản pháp luật, quản lý ngày một gắn liền với thực tiễn phát triển của đất nước.

Để nâng cao chất lượng của một cơ quan báo chí khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý, Ban biên tập tạp chí Việt Nam Hội nhập đã chính thức đề xuất lên Hội đồng Quản lý, Hội đồng Khoa học Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý để thực hiện triển khai 7 đề tài khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý gắn liền với mạch đập phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Các đề tài khoa học gồm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân giai đoạn 2015-2025; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2025; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật An toàn giao thông giai đoạn 2015-2025; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2015-2025; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật đất đai và công tác quản lý, quy hoạch đất đai giai đoạn 2015-2025; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chính sách phát triển hệ thống y tế cơ sở và quản lý cơ sở vật chất ngành y tế giai đoạn 2015-2025.

Nhà báo Đoàn Mạnh Phương - Phó Chủ tịch Viện; Phó Viện trưởng; Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập làm chủ nhiệm các đề tài khoa học nói trên cùng với các cộng sự là các nhà báo, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách, pháp luật.

Các thông tin nghiên cứu khoa học, điều tra khoa học trước khi được sử dụng phục vụ cho đề tài cũng đồng thời được triển khai đăng tải trên Tạp chí Việt Nam Hội nhập in và điện tử theo đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí nghiên cứu khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý trong hội nhập và phát triển. 

Văn bản của Viện Chính sách pháp luật và quản lý

Phát biểu tọa đàm tại hội nghị, các thành viên Ban biên tập đã xác định rõ đây là trách nhiệm, vinh dự và là tâm huyết của tập thể các thành viên tham gia đề tài này một cách chuyên sâu và lần đầu tiên thực hiện sự chuyên sâu vào những đề tài nghiên cứu bằng những điều tra khoa học hết sức cụ thể từ thực tiễn.

Với việc trực tiếp tham gia các đề tài khoa học nói trên đã khẳng định hướng đi và phát triển đúng đắn của tạp chí Việt Nam Hội nhập trong dòng chảy phát triển chung của đất nước và cho thấy để thực hiện tốt nhiệm vụ của một cơ quan báo chí khoa học thì có rất nhiều việc phải làm, làm hết sức mình bằng trách nhiệm và tâm huyết của những người cầm bút trong một cơ quan báo chí khoa học gắn với chính sách, pháp luật và quản lý trong hội nhập và phát triển.

Theo Vusta.vn