TP HCM: Không né tránh cung cấp thông tin cho báo chí

22/04/2020, 23:29

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 22-CT/TU về tăng cường thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Chỉ thị mới của TP Hồ Chí Minh đã tạo nhiều điều kiện cho báo chí thực hiện đúng chức năng thông tin của mình (Ảnh:TL)

Cụ thể, các cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện nghiêm túc quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những tồn tại trong phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian qua, tạo điều kiện cho người phát ngôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ. Đối với những vụ việc nghiêm trọng,những người có trách nhiệm phải cung cấp thông tin ngay khi sự việc xảy ra. 

Chỉ thị nhấn mạnh, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải cung cấp thông tin chính thống về vụ việc liên quan, tạo thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời; không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ngoài ra, những người có trách nhiệm phải chủ động xác minh, làm rõ những thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, đầy đủ hoặc không đúng sự thật để yêu cầu đăng ý kiến phản hồi hoặc cải chính. Trường hợp tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị báo chí phản ánh thì cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải chỉ đạo xử lý kịp thời theo Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND TP rà soát, bổ sung quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc các sở ban ngành địa phương thực hiện nghiêm quy chế, tạo thuận lợi cho nhà báo, phóng viên khi tác nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch, đáp ứng nhu cầu thông tin lành mạnh của nhân dân.

Đặc biệt, chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông tham mưu tăng cường xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, phải có cơ chế theo dõi, nắm sát tình hình hoạt động của các phóng viên để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Báo chí.

PV