Tổng cục Thuế yêu cầu không trả lại hồ sơ kê khai thuế chuyển nhượng BĐS

13/06/2022, 07:07

Tổng cục Thuế yêu cầu không trả lại hồ sơ kê khai thuế chuyển nhượng BĐS - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa chỉ đạo cục thuế các địa phương phải tính thuế theo đúng quy định, không được trả lại, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Công điện số 08 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo toàn ngành thuế tiếp tục nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được phản ánh vẫn còn hiện tượng cơ quan thuế một số địa phương trả lại hồ sơ kê khai thuế chuyển nhượng bất động sản do nghi ngờ những trường hợp này có dấu hiệu kê khai thấp so với giá giao dịch thực tế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương không trả lại hồ sơ kê khai thuế chuyển nhượng bất động sản

Để đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ đúng quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành quán triệt đến từng chi cục thuế không trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ mà cần thực hiện tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện rủi ro chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau.

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế trong quá trình xử lý hồ sơ. Cán bộ, công chức ngành thuế thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và quy trình làm việc trực tiếp với người nộp thuế theo quy định.

Trường hợ phát hiển rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo vov.vn