Toàn ngành phải quyết liệt giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT

19/11/2022, 15:12

Toàn ngành phải quyết liệt giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường thực hiện các giải pháp giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT những tháng cuối năm 2022.

Toàn ngành phải quyết liệt giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT.

Thời gian qua, Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT như: Công văn số 137-CV/BCSĐ ngày 24/9/2020; công văn số 106-CV/BCSĐ ngày 21/7/2021; Nghị quyết số 317-NQ/BCSĐ ngày 21/10/2022 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam gửi Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh về công tác thu, giảm số tiền chậm đóng. Nhờ vậy, công tác thu hồi số tiền chậm đóng đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT tại một số địa phương vẫn chưa giảm sâu.

Để phấn đấu giảm số tiền chậm đóng xuống mức thấp nhất, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT những tháng cuối năm 2022.

Cụ thể: Thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT của các DN trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các DN chấp hành nghiêm việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Thực hiện nghiêm việc thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT đến đơn vị SDLĐ để đôn đốc nộp tiền đóng đầy đủ, đúng thời hạn. Phân công lãnh đạo, cán bộ thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN để đôn đốc DN đóng BHXH, BHYT kịp thời, không để phát sinh chậm đóng.

Đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức các buổi làm việc với DN chậm đóng BHXH, BHYT để đôn đốc, yêu cầu DN đóng đầy đủ số tiền chậm đóng, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng đối với DN chậm đóng từ 3 tháng trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm; đối với đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện hoặc cố tình chây ỳ không thực hiện thì ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 44, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra, kiểm tra. Lãnh đạo BHXH tỉnh và Trưởng các đoàn thanh tra, kiểm tra chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với DN được thanh tra, kiểm tra theo quy định. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan công an để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng minh yếu tố gian dối, gian lận trong chậm đóng BHXH, BHYT để hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với DN cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các ngành chức năng đề xuất UBND tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT tại các DN nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT đối với cac đơn vị SDLĐ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đề nghị MTTQ, tổ chức Công đoàn, các hội, đoàn thể tăng cường công tác giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT cho NLĐ đối với đơn vị SDLĐ trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các DN trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT có số tiền lớn, thời gian chậm đóng kéo dài.

Hải Phong