Hà Tĩnh:

Tổ chức Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và xây dựng NTM Hà Tĩnh” năm 2022

25/03/2022, 06:02

Tổ chức Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và xây dựng NTM Hà Tĩnh” năm 2022 - Giải nhằm tuyên truyền, tôn vinh, cổ vũ nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, xây dựng NTM Hà Tĩnh”. Ảnh báo Hà Tĩnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2022.

Giải nhằm tuyên truyền, tôn vinh, cổ vũ nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tuyển chọn, trao giải cho tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về nội dung, có hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao góp phần động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) đã được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh kể từ 1/4/2021 đến 1/5/2022 viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là tác phẩm báo chí).

Tác giả bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp, phóng viên của các cơ quan báo chí, truyền thông; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cộng tác viên, thông tin viên có tác phẩm xuất sắc đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ TT&TT cấp phép, trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Tác phẩm báo chí xuất sắc là những tác phẩm đảm bảo tính chính trị tư tưởng, tính chính xác, thuyết phục, có tính phát hiện, có hiệu quả xã hội cao, có nội dung phát hiện, phản ánh gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, biển đảo, lao động sản xuất, kinh doanh, vượt khó làm giàu trên địa bàn tỉnh; ...

Tác phẩm báo chí phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội (không xét các tác phẩm thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ); chưa đạt giải tại các cuộc thi hoặc xét, chấm giải từ cấp sở, ngành trở lên, gửi tham dự vòng sơ loại, vòng chung khảo để tổ chức chấm, tuyển chọn các tác phẩm đạt giải.

Giải được tổng kết, trao thưởng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng vào dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6).

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 01/5/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT; địa chỉ: số 66, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; điện thoại: 02393.686.586.

PV