Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

18/12/2021, 10:03

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - Trong chuyến công tác tại Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu -0

Lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là một hoạt động trong chuyến công tác tại Bà Rịa-Vũng Tàu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính viết lưu niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ.

TTXVN