Thủ tướng New Zealand vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

14/11/2022, 14:54

Chiều 14/11, tại Hà Nội, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh_Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và các thành viên trong đoàn kính cẩn trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh_Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh_Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và thành viên trong đoàn nghiêm trang tưởng niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh_Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Theo TTXVN