Thư cảm ơn của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

02/09/2016, 23:25

Sau thành công tốt đẹp của Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông hôm 28/8, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có thư cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã khích lệ; đồng thời chia sẻ những thành tựu quan trọng mà ngành đã đạt được trong thời gian qua.

"Trong suốt 71 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, chính quyền và nhân dân các địa phương, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã lập được nhiều thành tích vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2016, lần đầu tiên ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là "Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam" và đã thành công tốt đẹp.

Nhân dịp sự kiện trọng đại này, Bộ Thông tin và truyền thông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan tổ chức; đã dành thời gian đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống của Ngành; gửi lẵng hoa chúc mừng để cổ vũ động viên và khích lệ ngành Thông tin và Truyền thông.

Trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ và hợp tác có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, chính quyền và nhân dân các địa phương để ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn./."

Trương Minh Tuấn

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguồn: Vietnamnet