Thể lệ Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - Năm 2018

24/08/2018, 23:29

Thể lệ Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - Năm 2018 - Tạp chí Người Làm Báo trân trọng gửi đến các nhà báo, phóng viên nội dung Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - Năm 2018.

Về việc tham gia Giải bóng bàn và Liên hoan Tiếng hát Người Làm Báo Việt Nam:

Sửa đổi bổ sung điều lệ Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - Năm 2018:

Đăng ký tham dự Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - Năm 2018:

Điều lệ Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - Năm 2018:

BTC