Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo

03/07/2022, 14:17

Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo - Ngày 1/7, tại TP. HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo.

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP

Tham gia lớp tập huấn có khoảng 200 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương khu vực phía Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đợt tập huấn nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách dân tộc, truyền thống lịch sử cũng như quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, nâng cao cao những giá trị về tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Từ đó góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách pháp luật; giữ gìn được bản sắc, phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, tăng cường đoàn kết tôn giáo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời đấu tranh vào các biểu hiện sai lệch, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội và đời sống nhân dân, góp phần đưa thông tin hình ảnh Việt Nam và dân tộc đến cộng đồng thế giới.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên đã được  nghe các báo cáo viên trình bày về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam; Chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo.

Từ đó giúp cho các phóng viên, biên tập viên có thêm những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam cũng như chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở các khu vực dân cư, tổ chức, vùng miền.

Đồng thời chương trình tập huấn còn trang bị cho phóng viên, biên tập viên những kỹ năng viết bài tuyên truyền pháp luật về chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

TH