Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên

24/11/2022, 14:46

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Phạm Trí Trung - Phó Vụ trưởng Chính sách, Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, các phóng viên, biên tập viên đã lắng nghe Phó Vụ trưởng Chính sách (Ủy ban Dân tộc) Phạm Trí Trung trình bày về “Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, miền núi”; Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền; nguyên Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, TS Nguyễn Quang Hòa trình bày về “Kỹ năng viết bài, thông tin truyền thông về vùng đồng bào dân tộc, miền núi”.

Hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hiểu biết sâu sắc hơn về dân tộc, tôn giáo; tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nhằm tuyên truyền nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp của dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Qua đó, giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và đời sống nhân dân; góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

TH