Tập huấn nghiệp vụ về quản lý kinh tế trong hoạt động báo in, báo điện tử

24/02/2022, 13:52

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý kinh tế trong hoạt động báo in, báo điện tử cho đại diện các bộ, ngành cơ quan Trung ương (chủ quản cơ quan báo in, báo điện tử): đại diện cơ quan tham mưu quản lý về hoạt động thông tin tuyên truyền; đại diện cơ quan tham mưu quản lý tài chính; đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí phụ trách về kinh tế tài chính; đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính; Thư ký tòa soạn các cơ quan báo chí...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ giao kinh phí thường xuyên sang giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo in, báo điện tử và triển khai thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết Bộ sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn nhằm triển khai hướng dẫn một số cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh tế cho các cơ quan báo in, báo điện tử. Đây là lớp đầu tiên được tổ chức nhằm lắng nghe ý kiến của đại diện cơ quan tham mưu quản lý tài chính; đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí phụ trách về kinh tế tài chính; đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính; Thư ký tòa soạn các cơ quan báo chí... để cơ quan chủ quản có thêm các góp ý cần thiết để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan báo in, báo điện tử; định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử; việc xây dựng phương án giá sản xuất sản phẩm báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước; một số tài liệu phục vụ công tác xây dựng phương án giá trong hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước; việc quản lý giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; quy trình thực hiện đặt hàng và giao nhiệm vụ trong lĩnh vực báo in, báo điện tử. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến số cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh tế cho các cơ quan báo in, báo điện tử...

Theo TTXVN