Tập đoàn F.I.T chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19

02/08/2021, 12:40

Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực tối đa phòng chống sự trở lại của dịch bệnh, FIT Group và các công ty thành viên đã thực hiện chương trình “FIT Group chung tay đẩy lùi Covid – 19” từ bắt đầu đại dịch Covid 19 bùng phát lần thứ 4. “Cách ly nhưng không cách lòng – vì một Việt Nam khoẻ mạnh” là thông điệp nhân văn mà cán bộ nhân viên Tập đoàn mong muốn gửi tới xã hội thông qua chương trình này.


Hoàng Tuấn

Từ khóa: FIT Group Covid 19