Tập đoàn Đại Việt - Một chặng đường nỗ lực xây dựng và phát triển

25/08/2021, 10:09

Tập đoàn Đại Việt - Một chặng đường nỗ lực xây dựng và phát triển - Tập đoàn Đại Việt là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nuôi trồng tảo xoắn Spirulina tại Việt Nam. Thương hiệu Tảo xoắn SUMI như một minh chứng cho tâm huyết của chúng tôi, đồng hành cùng sức khỏe người Việt.

Hoàng Tuấn - Bá Nam