Tạp chí Người Làm Báo số 454 (T12/2021)

26/12/2021, 09:49

CHUYÊN NGHIỆP, NHÂN VĂN VÀ HIỆN ĐẠI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31/12 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội lần thứ XI có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; Đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình tại Đại hội và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết được đội ngũ hội viên, nhà báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; Tổ chức, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước trên mọi lĩnh vực. Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động Hội và người làm báo.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp Hội và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

NGƯỜI LÀM BÁO

---

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng 401, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: lambaovatruyenthong@gmail.com

Website: www.nguoilambao.vn | www.lambao.com.vn

Số điện thoại tại Hà Nội: 024.32272619 - 0962.996.158 (Đ/c Thu Hiền)

Số điện thoại VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh: 028.39913424 - 0917.527.072 (Đ/c Ngọc Bích)

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan!