Tạp chí Người Làm Báo - số 450 (8/2021)

21/08/2021, 22:13

SỨC MẠNH DÂN TỘC

Tháng Tám vào Thu – mùa của niềm tin và hy vọng, khiến trái tim mỗi người Việt Nam lại bồi hồi xúc động nhớ về thời khắc kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2021), để thêm lần nữa chúng ta cảm nhận hết giá trị lớn lao, thiêng liêng của hai chữ “hòa bình”.

Cách mạng Tháng Tám đã làm một cuộc xoay vần bánh xe lịch sử, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ quốc gia độc lập có chủ quyền, nhân dân ta đã được hưởng thụ các quyền thiêng liêng và nhân bản nhất của con người, đó là “quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Trong những chiến thắng hào hùng đó, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với dân tộc, lập nên kỳ tích chấn động toàn cầu - là nguồn năng lượng tích cực soi sáng con đường chúng ta đang đi, đóng góp nhất định vào những thành quả to lớn mà đất nước và nhân dân ta đạt được trong các giai đoạn lịch sử quan trọng.

Mùa thu năm nay không giống bất cứ Thu nào, cả nước đang phải gồng mình phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19 – một làn sóng đã và đang càn quét toàn cầu, khiến cả thế giới chao đảo. Nhưng với tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người làm báo Việt Nam nguyện tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí phản ánh kịp thời, chính xác, nhân văn, làm lay động lòng người, góp phần tạo dựng niềm tin và hy vọng, nhân lên sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Chung tay đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19!

NGƯỜI LÀM BÁO