Tạp chí Người Làm Báo - số 391 (9/2016)

19/09/2016, 22:30

VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN

Cách đây 71 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam, đây cũng là sự mở đầu của kỷ nguyên độc lập, tự do cho các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.

Trong suốt thời gian dài, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc. Người làm báo Việt Nam thực sự là “thư ký của thời đại”, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng phải là lực lượng xung kích, tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Năm 2016, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ta trải qua 30 năm (1986-2016), báo chí cách mạng Việt Nam đã có bước tiến nhảy vọt cả về chất lượng và số lượng. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước tiến lên, đội ngũ những người làm báo Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và làm tròn nghĩa vụ công dân, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp và hiện đại.

Người Làm Báo

 

 Tải file PDF tạp chí số 391 - Tháng 9/2016

--

Kính mời quý độc giả đón đọc và mua tạp chí giấy tại địa chỉ: Tạp chí Người Làm Báo, Tầng 4, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: Mr Trà 0903.432.339