Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

20/09/2022, 15:38

Chiều ngày 20/9/2022 tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam về việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc _Ảnh Trà Vũ

Công tác đối ngoại luôn có một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giữ vững sự ổn định trong quan hệ đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã có nhiều văn bản quan trọng nhằm đề ra định hướng và các biện pháp cụ thể liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân.

Những năm qua, công tác đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam đã được tăng cường mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Từ năm 2005 đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã cử hơn 1.200 lượt hội viên - nhà báo trao đổi đoàn báo chí quốc tế và đón hơn 400 đoàn nhà báo nước ngoài thăm và làm việc tại Việt Nam. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai mở rộng quan hệ hợp tác với 08 Hội Nhà báo, Câu lạc bộ báo chí các quốc gia: Lào, Campuchia, Thái Lan, Cuba, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Sĩ; tham gia 01 tổ chức đa phương là Liên đoàn các nhà báo ASEAN. Thông qua các hoạt động đối ngoại.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Hội Nhà báo Việt Nam luôn luôn chú trọng chủ động thông tin với báo chí nước ngoài để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới; phối hợp chặt chẽ với một số đối tác nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi giúp phóng viên nước bạn tác nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam phát huy vai trò là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các Hội Nhà báo địa phương, các cơ quan báo chí, tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác thông tin báo chí. Công tác đối ngoại nhân dân của Hội Nhà báo Việt Nam luôn thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, nhất là triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngoài việc quán triệt quan điểm, nội dung đã quy định trong Chỉ thị, Hội Nhà báo Việt Nam nhận thức rằng hoạt động của Hội có nhiều mặt liên quan trực tiếp đến việc thực hiện những yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ của công tác thông tin đối; định hướng, quán triệt triển khai công tác đối ngoại nhân dân của cơ quan Trung ương Hội; tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tổ chức báo chí, hiệp hội nhà báo quốc tế; nâng cao chất lượng đoàn ra - đoàn vào; tham gia có chọn lọc, hiệu quả vào các thể chế đa phương; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các nhà báo, hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam.

Thường xuyên trao đổi giải quyết các vấn đề xã hội, đấu tranh dư luận, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của tổ chức mình với lợi ích quốc gia, dân tộc; chủ động nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, phát huy vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế góp phần tích cực vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, vào đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, phù hợp với khả năng, điều kiện và lợi ích của đất nước.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí quốc tế, tiếp nhận và sử dụng viện trợ nước ngoài được Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phân công cho Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, phối hợp với Văn phòng đại diện Viện Konrad Adenauer tại Việt Nam (KAS), Viện Báo chí Truyền thông Thụy Điển (FOJO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Liên đoàn Báo chí ASEAN (ASEAN Foundation)...và đại sứ quán các nước: Pháp, Mỹ, Úc tổ chức 35 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong các năm từ 2018-2022.

Thông qua báo cáo của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác triển khai hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, nắm bắt kịp thời những xu thế và triển khai hiệu quả công tác đối ngoại; chú trọng công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại; thích ứng nhanh chóng, phát huy mạnh mẽ vị thế, uy tín của Đảng và tiềm lực của đất nước, tận dụng cơ hội, giảm thiểu thách thức từ bên ngoài, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia.

Buổi làm việc góp phần đẩy mạnh mối quan hệ giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ hơn về hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Trà Vũ