Tân Hòa xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

22/04/2020, 23:29

Tân Hòa xây dựng xã nông thôn mới nâng cao - Có dịp về với xã Tân Hòa (Quốc Oai, Hà Nội), chúng tôi rất vui mừng khi nghe lãnh đạo xã báo tin vui, mảnh đất này giờ đã khác, đường sá thông thoáng, khang trang, người dân có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng nâng cao, địa phương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9-10 % trong năm 2019.

Với chủ đề trọng tâm “Nâng  cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường quản lý đất đai, huyện đạt chuẩn nông thôn mới”, xã Tân Hòa đã đạt được những thành tựu đáng kể trong năm 2018.

Làng nghề làm miến rong tại xã Tân Hòa (Quốc Oai, Hà Nội)

Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các ngành đoàn thể của xã đã nỗ lực, đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tập trung xây dựng địa phương một cách thống nhất, xuyên suốt và liên tục. Nhờ vậy, Tân Hòa đạt mức tăng trưởng kinh tế 11%, thu ngân sách gần 11,3 tỷ đồng, lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kế hoạch huyện giao, ANCT-TTATXH được giữ vững….

Nhờ những thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân của người dân xã Tân Hòa đạt 45,1 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân của huyện Quốc Oai 1,1 triệu đồng.  Tổng sản lượng sản xuất nông nghiệp cả năm đạt 1.322,7 tấn, ước thu từ trồng trọt 11.058 triệu đồng; tổng ước về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt 3.644.000.0000 đồng. Tổng thu về trong lĩnh vực nông nghiệp  đạt 14.702 triệu đồng, thu từ TCN-XD: 110,5 tỷ (đạt 112% kế hoạch và bằng 132,4 % so với cùng kỳ), thu từ DVTM - LĐVL ước đạt 226,3 tỷ (đạt 126% kế hoạch). Các khoản thu khác 10,7 tỷ đồng. 

Năm 2018, Tân Hòa cũng đã hoàn thành công tác xây dựng nghiệm thu và đưa vào sử dụng 2 tuyến đường giao thông (thôn 3 và đường thôn Đông Cầu đi xã Cộng Hòa), nâng cấp cải tạo 3 nhà văn hóa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, khởi công xây dựng nhà làm việc trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã và các công trình phụ trợ. 

Tuyến đường giao thông nông thôn được đi vào sử dụng

Tỷ lệ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa đạt 90%; giữ vững các thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa (100%). Xã duy trì 19/19 tiêu chí xã đạt NTM, nâng cao về chất lượng các tiêu chí. Phấn đấu hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững ANCT-TTATXH; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thường xuyên được tổ chức, các lễ hội truyền thống địa phương diễn ra theo hướng đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không mê tín dị đoan, tỷ lệ thu gom rác thải về nơi quy định đạt 100%...

Về Giáo dục, tổng số học sinh năm học 2018-2019 là 1.723 học sinh, cấp học mầm non có 507 cháu (18 lớp); Tiểu học có 701 học sinh (20 lớp) và cấp THCS có 515 học sinh (15 lớp). 

Về Y tế, triển khai tốt các chương trình Y tế quốc gia, công tác vệ sinh mội trường và vệ sinh ATTP trong dịp Tết, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Về cải cách hành chính, công tác triển khai và xây dựng các văn bản có trọng tâm, trọng điểm và phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Đội ngũ cán bộ công chức có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Hệ thống văn bản chỉ đạo được xây dựng và triển khai kịp thời, hiệu quả, công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú được cán bộ Đảng viên và nhân dân ủng hộ. 

Diện mạo mới trên quê hương Tân Hòa

Với những thành tích đạt được, Tân Hòa đã được chủ tịch UBND TP tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018, được huyện tặng giấy khen đơn vị đạt loại 3 khối xã.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tổng sản lượng lương thực  không đạt kế hoạch đề ra, công tác chuyển đổi sản xuất giống cây trồng còn chậm, chưa chuyển đổi được mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi chưa phát triển, chưa có các trang trại chăn nuôi lớn. Hoạt động HTXNN còn nhiều hạn chế, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp. Dịch vụ thương mại chưa phát triển mạnh bền vững, công tác môi trường làng nghề, tình trạng ô nhiễm còn chưa có giải pháp khắc phục….

Năm 2019 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường quản lý đất đai, nâng cao tiêu chí nông thôn mới”, xã Tân Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9-10 %; thu nhập BQĐN 48 triệu đồng; SXNN thu về 25.000 triệu đồng; TCN 120.000 triệu đồng; DVTM – LĐVL: 230.400 triệu đồng; Thu ngân sách xã đạt 7.171 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng tỷ lệ hộ gia đình văn hóa lên 92%, duy trì danh hiệu thôn văn hóa 6/6; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2%...

Chia sẻ với phóng viên, ông Vương Sỹ Trung, chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: “Để hoàn thành được 19 tiêu chí NTM đã khó nhưng việc giữ và nâng cao chất lượng các tiêu chí đó lại còn khó hơn. Trong năm 2019, Đảng bộ cùng lãnh đạo và nhân dân xã Tân Hòa quyết tâm duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM, phấn đấu trở thành NTM kiểu mẫu"./. 

Lê Hà