• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "tang truong xanh"
Huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh
07:19 - 08/11/2021

Huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh

Việt Nam sẽ tập trung chuyển đổi sang sản xuất sạch và tăng trưởng xanh, nâng cao giá trị theo hướng bền vững với môi trường. Chiến lược quốc gia về...

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
07:45 - 02/10/2021

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”...