Sun World Ba Na Hills biến hình thành xứ sở trong truyền thuyết

09/05/2022, 11:23

Sun World Ba Na Hills biến hình thành xứ sở trong truyền thuyết - Đồng loạt ra mắt hàng loạt hạng mục, trải nghiệm du lịch mới, Sun World Ba Na Hills “phiên bản 2022” khiến du khách đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, mở đầu một mùa hè cực “wow”.

Lê Hà