Quyên góp ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT

22/04/2020, 23:29

Quyên góp ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT - Mới đây, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 1910/KH-BHXH huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành tích cực quyên góp hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 với mục đích góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

BHXH huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành tích cực quyên góp hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn được trích một phần từ nguồn kinh phí đóng góp 01 ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động Ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia BHYT được hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT bao gồm: người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, những bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng đang điều trị tại một số bệnh viện tuyến Trung ương cũng được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ về tài chính hoặc hiện vật (tùy theo đóng góp của tổ chức, cá nhân).

Về địa điểm và quy mô thực hiện, sẽ hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 người/tỉnh có hoàn cảnh khó khăn tại 08 tỉnh: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang; hỗ trợ cho khoảng 10 bệnh nhân/bệnh viện cho 04 bệnh viện Trung ương: Bạch Mai, Việt Đức, Huyết học và truyền máu Trung ương, Ung bướu Trung ương (có thể thay đổi tùy vào nguồn kinh phí hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức).

Thời gian thực hiện kế hoạch này kể từ tháng 6 đến hết tháng 12/2019./.

Hồng Sơn - Minh Đức - Thu Hiền