Quy định mới về cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước

02/03/2017, 09:59

Cấp tỉnh hàng tháng phải cung cấp thông tin cho báo giới, 3 tháng họp báo một lần; công khai số điện thoại của người phát ngôn... là những quy định mới của Chính phủ về cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP, từ ngày 30/3:

- Định kỳ mỗi tháng một lần Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng hình thức họp báo.

- Hàng tháng, các bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh… phải tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình; ít nhất 3 tháng một lần phải tổ chức họp báo.

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do các cơ quan quản lý báo chí đầu ngành tổ chức.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã phải cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử cấp huyện. Trường hợp cần thiết, đơn vị này phải cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản.

Cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau:

- Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề.

- Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.

- Khi cơ quan báo chí, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề.

- Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý.

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

- Tổ chức họp báo.

- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước.

- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

- Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản.

- Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

- Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

Theo Vnexpress.net