"Tám chuyện" về nghề báo

05/08/2021, 20:44

Những kỷ niệm thời sinh viên của chính các cựu sinh viên và những thầy cô giáo trẻ đang giảng dạy ngành báo chí - truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM).

Hoàng Tuấn