"Mục sở thị" công nghệ tạo xoắn Made in Vietnam

03/08/2021, 10:41

Qua nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, các nhà khoa học Việt Nam đã hoàn thiện được quy trình công nghệ nuôi tảo xoắn và phát triển các sản phẩm từ tảo xoắn Spirulina mang thương hiệu Made In Vietnam với chất lượng không thua kém các nước “đi trước”.

Hoàng Tuấn