Đồng chí Cao Tường Huy, PCT UBND tỉnh kiêm nhiệm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

22/04/2020, 23:29

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ công bố các nghị quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu ki

Theo đó, ông Cao Tường Huy - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - được bổ nhiệm kiêm chức Trưởng Ban Quản lý.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Quản lý của khu kinh tế này.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (trái) trao quyết định bổ nhiệm Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn theo quy định của pháp luật.

Theo Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội khu kinh tế Vân Đồn, đến năm 2030, huyện đảo sẽ là đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; là trung tâm kinh tế, văn hoá khu vực; tổng giá trị sản xuất đạt 5,6 tỷ USD, quy mô dân số sẽ tăng từ 52.000 người lên 140.000 người và tạo ra khoảng 89.000 việc làm.

Về cơ cấu tổ chức và biên chế, Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 2 Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Quản lý bảo đảm phù hợp với các quy định, pháp luật.

Thời gian thực hiện thí điểm Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là 3 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đến nay, Vân Đồn đã thu hút được khoảng 56 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư từ những dự án được nhà đầu tư nghiên cứu trong quá trình chờ phê duyệt quy hoạch. Nhiều nhà đầu tư lớn của cả nước đã có mặt ở Vân Đồn như Sun Group, Vingroup, CEO Group, FLC...

Ước tính tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn giai đoạn 2019 - 2030 nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra là 171.550 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước là 75.150 tỉ đồng, vốn đầu tư nước ngoài khoảng 96.400 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 26/2/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố đồ án quy hoạch điều chỉnh Khu kinh tế Vân Đồn với tầm nhìn đến năm 2040, được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định ngày 17/2/2020, hứa hẹn đưa Vân Đồn trở thành một trung tâm du lịch sinh thái biển và là đầu mối giao thương quốc tế.

TH