Phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc

14/03/2017, 14:11

Phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc - Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 21/3 với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung vào nội dung cho ý kiến về 5 dự án luật đã được được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ hai là: dự án Luật Du lịch (sửa đổi), dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), dự án Luật Quy hoạch và dự án Luật quản lý ngoại thương.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về bốn dự án luật sẽ trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ ba là dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội; việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy; về mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế; Đề án tự chủ của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Sửa đổi toàn diện Luật Tố cáo

Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật tố cáo (sửa đổi). 

Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật tố cáo nhằm khắc phục một số hạn chế, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo; đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo; Cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; 

Đặc biệt, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng nội dung này trong dự thảo Luật còn chung chung; chưa xác định rõ cơ quan nào là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ người tố cáo và người thân thích của họ; chưa quy định về các biện pháp bảo vệ, kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho việc bảo vệ...

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể, đầy đủ các nội dung này để đảm bảo tính khả thi.../.

TH