Phát huy truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

22/04/2020, 23:29

Phát huy truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị - Tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Hội tiếp tục phát huy truyền thống, ngày càng có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Những chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm xưa

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 .

Tại thông báo kết luận, Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị trong thời kỳ kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Hội trong công tác hậu phương quân đội.

Xét kiến nghị của Hội về việc xây dựng Trung tâm Thông tin liệt sĩ, phòng thờ cúng và lưu trú, Phó Thủ tướng chỉ đạo, hiện nay Bộ Quốc phòng đang xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ và tại Quảng Trị đã có các công trình ghi công liệt sĩ, nhà lưu trú của Trung ương và địa phương. Hội báo cáo, thống nhất với địa phương để xây dựng phòng tưởng niệm và nhà lưu trú trên cơ sở đất đai, khả năng của Hội và thực hiện theo quy định. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin liệt sĩ để Hội có hình thức ghi danh phù hợp theo quy định.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Hội báo cáo, phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tỉnh Quảng Trị để có hình thức lưu niệm, kỷ vật phù hợp tặng hội viên chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm hoàn thiện bổ sung các ấn phẩm về các chiến dịch Điện Biên Phủ, Mậu Thân, Hồ Chí Minh, Tây Nguyên...; Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xem xét, giao Nhà xuất bản Quân đội phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ Hội có ấn phẩm phù hợp viết về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hội tiếp tục phát huy truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng trị, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các hoạt động từ thiện và xã hội theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

PV