Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

03/12/2022, 11:33

Ngày 3/12/2022, ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tường Huy_Ảnh:Văn Đức. 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1509/QĐ - TTg giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó ngày 15/11/2022, ông Nguyễn Tường Văn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

 Nam Trà