Những giấy tờ cần thiết để người dân ra- vào Hà Nội

26/09/2021, 07:30

Những giấy tờ cần thiết để người dân ra- vào Hà Nội - Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND thành phố, điều kiện đi lại, ra, vào Hà Nội là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm. Dưới đây là những  giấy tờ cần thiết để người dân ra- vào Hà Nội.

Nguồn HNMO