Truyền thông phục vụ phát triển bền vững

Truyền thông phục vụ phát triển bền vững

23:29 - 22/04/2020

Mấu chốt của thảo luận về truyền thông pháttriển là việc áp dụng những mô hình truyền thông vào thực tiễn, phục vụ chiến lược phát triển bền vững quốc gia, địa phương...

Facebook nâng cao hiệu quả  hoạt động báo chí

Facebook nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí

23:29 - 22/04/2020

Sự phát triển mạnh mẽ của Facebook đã làm thay đổi rất nhiều cách thức truyền tải, tiếp nhận và chia sẻ thông tin so với các loại hình truyền thông truyền thống trước...

Truyền thông và lá phiếu

Truyền thông và lá phiếu

23:29 - 22/04/2020

Sự lên ngôi của truyền thông xã hội và báo chí đa phương tiện đã khiến các cuộc bầu cử trên khắp thế giới trở nên gay cấn hơn. Kết quả cuộc bầu cử tại Pháp và Hàn Quốc...

Hãy để phát thanh là chính phát thanh

Hãy để phát thanh là chính phát thanh

23:29 - 22/04/2020

Xã hội phát triển. Con người hối hả trong vòng quay của cuộc sống... Nhiều thói quen bị thay đổi để phù hợp... Và nhu cầu thông tin cũng không còn như trước nữa.

Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc

Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc

23:29 - 22/04/2020

Truyền thông của Hàn Quốc đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, truyền thông dù tự do đến mấy cũng phải là công cụ hỗ trợ tích cực cho chính...

Phát thanh trong môi trường truyền thông 4.0

Phát thanh trong môi trường truyền thông 4.0

23:29 - 22/04/2020

Khoa học công nghệ phát triển đã và đang đặt ra cho các loại hình báo chí truyền thông nói chung, trong đó có phát thanh những cơ hội lớn và những thách thức không hề...