Vai trò của truyền thông đối với Phật giáo

Vai trò của truyền thông đối với Phật giáo

16:26 - 25/11/2021

Hơn 2500 năm trước, Đức Phật đã đề cập đến bản chất của truyền thông là sự chân thật. Cũng từ đó, công tác truyền thông được phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau...