Ngành Thuế Thủ đô gửi thư ngỏ đến người nộp thuế

23/09/2022, 14:38

Ngành Thuế Thủ đô gửi thư ngỏ đến người nộp thuế - Cục Thuế TP.Hà Nội vừa gửi thư ngỏ đến Người nộp thuế (NNT) cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời gian qua. Đồng thời, khuyến khích NNT quan tâm tham gia Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Theo nội dung thư, tực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, ngành Thuế triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích của việc lấy hóa đơn và mục tiêu của chương trình “Hóa đơn may mắn”, Cục Thuế TP Hà Nội gửi người nộp thuế một số thông tin như sau:

Phạm vi, đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”

“Hóa đơn may mắn” áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), người bán là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn thành phố Hà Nội và người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Đối tượng được tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn TP Hà Nội có lấy hóa đơn để làm căn cứ trả thưởng.

Các hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là hóa đơn được cơ quan thuế quản lý, có đầy đủ thông tin định danh của người mua hàng hóa, dịch vụ (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân); không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa và lựa chọn một lần duy nhất.

Ý nghĩa của chương trình “Hóa đơn may mắn” và lợi ích của việc lấy hóa đơn

Thư ngỏ của Cục Thuế Hà nội gửi Người nộp thuế trên địa bàn

Với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức sẽ đem lại nhiều lợi ích như sau:

Đối với người mua hàng:

Việc yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật, người mua hàng sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị. Mặt khác, khi người mua và người bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế góp phần thúc đẩy người bán chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, quyền lợi của người mua hàng được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa,...

 Đối với người bán hàng:

Người mua hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh lập hóa đơn đó cũng có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, từ đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, góp phần làm tăng doanh thu bán hàng.

Đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối với xã hội: 

Người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tránh thất thu ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành Thuế

Khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tránh thất thu ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành Thuế. Tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch của toàn xã hội.

Định kỳ hàng quý Cục thuế TP Hà Nội sẽ thực hiện quay thưởng xác định hóa đơn may mắn trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Chi tiết thể lệ chương trình, cơ cấu giải thưởng: Cục Thuế TP Hà Nội thông báo tại website của Cục Thuế TP Hà Nội http://hanoi.gdt.gov.vn.

Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ gặp khó khăn trong việc lấy hóa đơn, người bán từ chối cung cấp hóa đơn cho người mua thì người mua hàng có thể phản ánh thông tin qua 02 kênh sau để được hỗ trợ kịp thời thông  qua số điện thoại hotline: 0243.7733.520. Hoặc kênh tiếp nhận thông tin qua link google form: https://forms.gle/Xz51rKaQ68d2KBLo9

Với ý nghĩa của chương trình và những lợi ích thiết thực cho người nộp thuế, Cục Thuế Hà nội  đề nghị người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội quan tâm theo dõi và tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” để đón nhận cơ hội trúng thưởng đồng thời góp sức cùng ngành thuế trong công cuộc chống gian lận về thuế.

Hương Giang