Miền Trung: Lũ cuốn 1 người, lốc xoáy hàng trăm nhà dân sập tốc mái