Làm sạch không gian mạng!

12/08/2022, 08:28

Làm “sạch” không gian mạng là cách nói mang ý nghĩa tương đối. Bởi không gian mạng là “chợ trời” thông tin, ngàn chuyện, vạn thứ cứ bày biện lên đó rồi tùy từng người, từng đối tượng người xem mà ứng xử, vồ vập chào đón, hoặc tẩy chay, có khi chỉ là sự lướt sóng, tiếp nhận hờ hững, bàng quan.

Trên không gian mạng những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện một cách tinh vi. Hoạt động chống phá này có sự góp sức của những kẻ cơ hội, suy thoái về chính trị tư tưởng thực hiện một cách quyết liệt. Tình hình này là đáng lo ngại, nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Tình hình đáng lo ngại là ở chỗ: số lượng kênh, trang mạng nhiều, hoạt động liên tục, không biên giới, hình thức đa dạng, thủ đoạn tinh vi, cách thức linh hoạt và phong phú; kỹ thuật và công nghệ phát tán thông tin liên tục thay đổi; có lúc, có nơi áp đảo thông tin chính thống. Trong khi đó sự phản bác chính thống còn thụ động, cứng nhắc, thiếu tính thuyết phục.

Tình trạng chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch trên không gian mạng đang tác động hàng ngày, hàng giờ đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân. Vì thế, hệ thống làm công tác tư tưởng của Đảng nói chung, các cơ quan báo chí nói riêng cần đấu tranh vạch trần âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng chính thống, tuyên truyền và lan tỏa những quan điểm tư tưởng đúng đắn của Đảng.

Cộng đồng xã hội ngày nay, ở nông thôn là làng bản, ở đô thị là khu phố, tổ dân phố đang là một thể thống nhất, công tác tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần có sự đồng nhất, sự quyện chặt, nhất quán thành một khối, không nên phân biệt trong hay ngoài, thành thị hay nông thôn.

Trước thực trạng trên hiện nay, công tác tư tưởng, công tác báo chí cần nắm vững và thực hiện tốt quan điểm của Đảng là kết hợp chặt chẽ xây và chống, lấy xây làm chính, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và phương tiện, theo đó cần có một số giải pháp trọng yếu:

- Cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng thật sự có phẩm chất chính trị vững vàng, bản lĩnh đạo đức xã hội trong sáng, có kiến thức và kỹ năng tốt về công tác tư tưởng, đồng thời cần có trình độ về công nghệ cao, ngoại ngữ giỏi.

- Cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, lý luận với nội dung và phương pháp mới mẻ, phong phú, đa dạng; không né tránh sự thật, những vấn đề nóng mà nhân dân đang quan tâm, có tính thuyết phục cao.

- Cần tổ chức lực lượng phản tuyên truyền - phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch một cách chuyên nghiệp, có tổ chức chặt chẽ, bài bản, có trình độ và kỹ năng làm công tác tư tưởng, lý luận tốt.

- Cần huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các phương tiện để tấn công liên tục, hiệu quả, bằng nhiều “binh chủng” khác nhau. Luôn lấy tư tưởng tiến công làm phương châm hành động chính, luôn giành thế chủ động; nói đúng sự thật, không che giấu, không úp mở, có tính thuyết phục, kịp thời trong xử lý các thông tin và những vấn đề “nóng” mà xã hội, nhân dân đang quan tâm.

- Cần hiện thực hóa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên thực tế, không nói lấy được; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định xã hội; làm trong sạch bộ máy, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, có hiệu quả; quốc phòng và an ninh vững mạnh; thực hiện công tác đối ngoại theo nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa.

Trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò truyền thông chính thống, vị trí của các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, đội ngũ đông đảo người làm báo có vị trí quan trọng. Nhà báo có bổn phận thực hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.

Nhà báo sống hòa mình trong mỗi gia đình, mỗi khu phố, làng bản, hòa đồng trong xã hội, công tác chính trị tư tưởng, phản bác các luận điệu sai trái không nên đóng khung trong hay ngoài, giới chức này hay giới chức kia mà tất cả phải quyện chặt vào nhau trong một thể nhuần nhuyễn, thống nhất của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí truyền thông có vị trí riêng, tích cực tham gia phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng chính trị - tư tưởng của Đảng.

Trước hết, các cơ quan chức năng về công tác tư tưởng cần đánh giá đúng và coi trọng việc huy động lực lượng báo chí - truyền thông tham gia cuộc chiến trên không gian mạng; đây là lực lượng có nhiều thế mạnh, lan tỏa rộng, cần được phát huy.

Thứ hai, cần có cơ chế, chính sách để huy động, tập hợp, khuyến khích đội ngũ các nhà báo tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận bởi lẽ đây là lực lượng rất quý, có trình độ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Thứ ba, cần lựa chọn lực lượng có tâm, có tầm trong đội ngũ các nhà báo, cơ quan báo chí làm nòng cốt, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tham gia cuộc chiến góp phần làm “sạch” không gian mạng.

Thứ tư, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cần quản lý và có thái độ ứng xử kịp thời, dứt khoát những người làm báo nào đó (nếu có) suy thoái về chính trị, tư tưởng thường xuyên đăng tải những quan điểm sai trái trên mạng xã hội làm mất danh dự và uy tín của báo chí, người làm báo.

Ảnh minh họa_nguồn:lyluanchinhtri.vn

Báo chí, các nhà báo tiếp nhận và phân tích những thông tin “bẩn” xuyên tạc, sai lệch, độc hại một cách bình tĩnh, khách quan để tìm ra phương pháp ứng xử - phê phán - hiệu quả. Việc sử dụng lực lượng và phương thức thích hợp, trên cơ sở đó mà tổ chức các “trận đánh” bài bản, có hiệu quả cao. Không đao to búa lớn nhưng cần phê phán kịp thời trong đội ngũ trí thức nói chung, người làm báo nói riêng - những ai đó có quan điểm sai trái trên mạng xã hội, nói một đường làm một nẻo, viết trên mạng xã hội khác với viết trên báo chính thống.

Để đạt hiệu quả cao nhất, cần nghiên cứu thật kỹ các luận điệu chống phá sai trái để có sự phản công “đánh trúng”, “đánh hiểm” tránh việc phê phán một cách võ đoán, cương cứng, thiếu cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, thiếu tính thuyết phục. Làm “sạch” không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là vấn đề quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay.

Tuy vậy, cho đến nay chưa có cơ chế gắn kết đủ mạnh giữa các lực lượng, sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Tạo được sức mạnh tổng hợp, một tiếng nói chung đồng bộ, thống nhất, tính thuyết phục cao sẽ tạo nên “quả đấm” mạnh loại bỏ “nấm độc” và “cỏ dại” trên không gian mạng.

PGS,TS Nguyễn Tuấn Dũng