Lâm Đồng: Hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

01/03/2023, 12:10

Lâm Đồng: Hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Ngày 1/3, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai, đồng thời tập trung nghiên cứu kỹ và có các ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là việc lồng ghép giới vào dự thảo của Luật. Các ý kiến góp ý tập trung vào 9 vấn đề trọng tâm gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất. 

Ngoài 9 nội dung trên thì một số ý kiến góp ý sâu vào 2 nội dung trọng tâm do Hội LHPN Việt Nam chủ trì như: Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất.  Trước những ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp để gửi về Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Trước đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, các tầng lớp phụ nữ và triển khai đến Hội Phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bằng nhiều hình thức khác nhau, Hội LHPN các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 90 cuộc lấy ý kiến góp ý, trong đó có 632 lượt ý kiến của hội viên, phụ nữ tham gia góp ý về các nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân nói chung và hội viên, phụ nữ nói riêng, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và hội viên, phụ nữ đối với việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong lĩnh vực đất đai; tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

TH